Strona główna

Jak działa regulator by-pass

Powszechnie stosowane przy pompach wysokociśnieniowych myjni zewnętrzne regulatory ciśnienia są skomplikowanymi, automatycznymi urządzeniami hydraulicznymi. Przede wszystkim są to regulatory upustowe - rozdzielające czynnik na strumień główny o regulowanym ciśnieniu i strumień upuszczany - powrotny.

SPOCZYNEK

Ciśnienie nastawiane jest naprężeniem sprężyny 1 - zwykle poprzez nakrętkę zespoloną z pokrętłem - kolbą. Sprężyna poprzez trzpień ciągnie tłok siłownika 2 w górne położenie. Siłownik w tym stanie nie powoduje nacisku stożkowym końcem trzpienia na kulkę zaworu upustowego 3 - zawór pozostaje całkowicie zamknięty.

PRACA POD CIŚNIENIEM

Gdy z pompy poprzez wlot INLET napłynie czynnik pod wysokim ciśnieniem, przepływa pod zaworem upustowym 3, dalej przez kryzę zaworu zwrotnego 5, napiera na jego rdzeń i otwiera, omywa go i wypływa wylotem OUTLET w kierunku urządzeń pracjących pod ciśnieniem. Napełniona zostaje instalacja odbiorcza wysokiego ciśnienia i czynnik uzyskuje w niej ciśnienie pracy. Takie też ciśnienie utrzymuje się w komorze zaworu zwrotnego 5, skąd kanalikiem sterującym 4 dostaje się ponad tłok siłownika 2 i stara się go przesunąć w dół i otworzyć zawór upustowy 3. Przeciwdziała temu jednak naprężona sprężyna 1. Oba elementy są tak dobrane, że znajdują położenie równowagi w którym tłok siłownika 2 zostaje nieco przesunięty w dół i częściowo otwiera zawór upustowy 3, którym uchodzi część czynnika, powodując jednocześnie niewielki spadek ciśnienia nad tłokiem 2, co wyznacza jego położenie równowagi. Czynnik upuszczany przez zawór 3 w stronę wyjścia BY-PASS  traci energię wysokiego ciśnienia, wypływa i może być skierowany z powrotem do źródła lub na stronę zasilania pompy - co stosuje się powszechnie. Dopóki przepływ czynnika jest stały, dopóty regulator w sposób stały rozdziela strumień do pracy i na upust BY-PASS - regulując ciśnienie. Wartość ciśnienia zależy od ilości upuszczanego czynnika, czyli naprężenia sprężyny 1, której opór musi pokonać siłownik, aby nieco uchylić zawór upustowy 3.

ZAMKNIĘCIE PISTOLETU

Zawór zwrotny 5 do akcji wkracza gdy odbiór czynnika po wysokim ciśnieniem ustanie - zawór zamyka się pod naciskiem własnej sprężyny. Z braku przepływu następuje nieznaczny wzrost ciśnienia po stronie OUTLET i czynnik poprzez kanalik sterujący 4 naciska z większą siłą na tłok siłownika 2. Ten przesuwa się w skrajne położenie w dół, otwierając całkowicie  zawór upustowy 3. Czynnik wtłaczany przez wciąż pracującą pompę zaczyna krążyć w obiegu zamkniętym: pompa - zawór upustowy  regulatora - pompa. Ponieważ zawór upustowy 3 w stanie całkowitego otwarcia daje małe dławienie, spada ciśnienie do poziomu kilku /-nastu bar, co jest niezwykle oszczędzające dla pomp. Z powodu tej cennej właściwości regulator BY-PASS nazywany jest po angielsku UNLOADER - odciążacz. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że niewielka ilość czynnika krążąca w małym obiegu ulega szybkiemu nagrzewaniu. Stąd stosowane są zewnętrzne wyłączniki czasowe lub układy TOTAL STOP, w których przesunięcie trzpienia siłownika połączono z włącznikiem. Takie wykorzystanie właściwości regulatora BY-PASS daje możliwość wygodnego załączania i wyłączania pompy hydraulicznie - spustem pistoletu.

UWAGA: efekt całkowitego otwarcia zaworu upustowego uzyskuję się wyłącznie dla pistoletów typu ON-OFF i LPW, a nie dla WEEP - stale nieco otwartych.

Funkcję załączania pompy pistoletem pozwala realizować regulator VRT-3 P, wyposażony w stopce w przełącznik sterowany ruchem trzpienia siłownika.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.